'Het vo is echt een andere tak van sport dan het po'
José Nierop had haar strepen in het speciaal en basisonderwijs ruim verdiend toen zij de overstap maakte naar het voorgezet onderwijs. “Ik heb er altijd van gedroomd om Nederlands te geven. Het voorgezet onderwijs is wel écht een andere tak van sport”, lacht de docent Nederlands aan ISW Vakcollege Hoge Woerd.
Zomerschool op Edith Stein College en KC Toermalijn
Deze vakantie is de school gewoon open! Althans, dat gaat in elk geval op voor het Edith Stein College en Kindcentrum Toermalijn. Zij organiseren twee weken lang een zomerschool voor hun leerlingen zodat die op een leuke manier hun vaardigheden als rekenen of Nederlands kunnen bijspijkeren.
'Ik wil blijven leren, tot het hoogst haalbare'
Leerlingen in het praktijkonderwijs doen geen officieel Cito-eindexamen, maar dat betekent nog niet dat zij hun diploma cadeau krijgen. Zo bouwen zij een portfolio op en moeten ze een eindgesprek voeren.
'Opleiding tot leraarondersteuner geeft zelfvertrouwen'
De speciaal opgezette opleiding tot Onderwijsondersteuner Niveau 2 van de Lucas Academie en kennisinstituut Fontys telde maar liefst 32 deelnemers. De afgelopen twee jaar hebben zij hard gewerkt en met succes: alle deelnemers ontvingen op 26 juni het certificaat.
Schaduwonderwijs goed voor kennis en zelfvertrouwen van leerlingen
Bijlessen bij speciale bureaus, examentrainingen aan de universiteit, extra ondersteuning buiten de lessen om op school: schaduwonderwijs voor middelbare scholieren is er in vele vormen. Zegt dat iets over de kwaliteit van de docent of de school? Afdelingsleider Jump Koch van ISW Hoogeland en Jolanda Suijker van Examenhulp Westland menen van niet.
'Lerarenregister bedoeld om ons beroep te verbeteren'
De wet Beroep Leraar en Lerarenregister is sinds dit voorjaar een feit. Per 1 augustus 2018 komt er een nieuw register waarin leraren zich kunnen registreren. Vanaf augustus 2019 moeten alle bevoegde leerkrachten daarin hun vorderingen op vakbekwaamheid vastleggen. Wat voor de één een administratieve kwelling is, is voor de ander een manier om zijn kwaliteiten te tonen.  
De Gezonde School: elke dag lijkt wel sportdag
Een leerling die lekker in z’n vel zit, gezond eet, beweegt en zich veilig voelt op school, presteert beter. De aanpak Gezonde School is een manier om het welzijn van leerlingen te bevorderen. Stanislascollege Krakeelpolderweg in Delft is zo’n school. Ook basisschool De Regenboog behaalde onlangs het kwaliteitskeurmerk.
'Dyslexie is voor het leven, je leert er mee omgaan'
‘Dyslexie is een gevolg van slecht onderwijs’, concludeert dyslexiehoogleraar Anna Bosman van de Radboud Universiteit in Nijmegen die al tien jaar onderzoek doet naar lees- en woordblindheid. Deze uitspraak deed dit voorjaar de nodige stof opwaaien. Angelique Seuren en Alexandra Verhoeven, twee deskundigen binnen de Lucas, geven hun kijk op dyslexie.
’t Kraaienest begeleidt leerlingen naar hun plek in de maatschappij
Op (V)SO-school ’t Kraaienest krijgen zeer moeilijk lerende kinderen de kans op een optimale ontwikkeling om zich een plek in de maatschappij te kunnen toe-eigenen. Schooldirecteur Ingeborg van Wel: “Ons doel is dat zij met goede werknemersvaardigheden een passende vervolgplek krijgen.”
Lucas Onderwijs Prijs naar Balans en Liesbeth Wieland
De Lucas Onderwijsprijs telt ook dit jaar twee winnaars. SWS Balans en beleidsadviseur Liesbeth Wieland. Liesbeth ontving de award als een oeuvreprijs voor een carrière van ruim dertig jaar bij Lucas Onderwijs.
Meer artikelen