FOTO INZENDING
Mei 2019
Laurentius en Lucas werken samen in internationale school
V.l.n.r.: Kees van der Kraan en Saskia Schenning van Laurentius en Ewald van Vliet en Ingrid de Bonth van Lucas Onderwijs.

De Laurentius Stichting en de Stichting Lucas Onderwijs tekenden recent een convenant over de samenwerking rondom de International School Delft. Onder de vlag van de Laurentius Stichting startte vijf jaar geleden de International School Delft, een school voor internationaal basisonderwijs. De school bleek succesvol en groeide snel. Er is in Delft dan ook behoefte aan een school voor internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs. Lucas Onderwijs pakt deze tak op. De nieuwe school zal in augustus van start gaan. Het primair en voortgezet onderwijs treden onder de naam International School Delft vanaf het aankomende schooljaar als één school naar buiten. De eerste vo-leerlingen voor komend schooljaar hebben zich al aangemeld. Meer informatie staat hier.
EERDERE INZENDINGEN