EEN JAAR VERDER
Maart 2019
Flemming van de Graaf, docent maatschappijleer en -wetenschappen, Hofstad Lyceum
In december 2017 interviewde LeerKracht Flemming van de Graaf over Paarse Vrijdag en het GSA-netwerk van Hofstad Lyceum. Hoe is het nu?
 
"Een van de leden van ons GSA-netwerk, Kaisa Oberc, heeft namens de groep de John Blankensteinprijs gewonnen. Dat is een prijs die de stad Den Haag jaarlijks uitreikt aan iemand die zich op een bijzondere manier inzet voor homo-emancipatie", vertelt Flemming. "Zij is ook Haagse jongerenambassadeur, het is knap dat ze zich zo inzet. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een bedrag aan schoolspullen. We gaan nog met elkaar kijken wat we daarmee kunnen doen. We zijn nu nog bezig met de Day of Silence (12 april, red). Dat gaat over pesten. En onze beide voorzitters doen dit jaar examen, ze moeten zich daar op richten." 
 
De prijs is een mooie erkenning. Is het werk nu gedaan voor het GSA-netwerk van de school? "Zeker niet, er is nog genoeg te doen. Wij zijn UNESCO-school, dus er is veel ruimte voor burgerschapsthema's, maar het is ook een zeer multiculturele school. Het is niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend dat homoseksualiteit oke is. Wel zie ik dat er op school open over gepraat kan worden. Als het in de les ter sprake komt, kijkt niemand raar. De openheid die er is, hebben we afgelopen jaar weten te behouden. Je kunt denk ik ook niet alles wegnemen." 
 
Ongemerkt gebeurde er toch veel het afgelopen jaar: "We gaan een voorlichtingslijn opzetten voor dit onderwerp, waarschijnlijk iets wat we in de projectweek neerzetten. En tijdens de Dag van het Pesten onlangs gaven leerlingen van het GSA-netwerk een les in de brugklas. Sommige collega's vonden het vergooide lestijd, maar een mooie uitkomst was, dat er een brugleerling naar voren kwam die gepest werd. Dat is meteen opgepakt en opgelost", klinkt het licht triomfantelijk. De docent maatschappijleer breidde zijn functietitel uit met coördinator leerlingparticipatie. "Ja! Ik ben vaste begeleider voor alle commissies en groepen van leerlingen. Ik heb daar een paar uur per week voor gekregen, zodat ik met ze kan meedenken en ze kan begeleiden bij bijvoorbeeld uitstapjes."
 
Tekst Annemarie Breeve
Foto archief Flemming van de Graaf
 
EERDERE
EEN JAAR VERDER