5 VRAGEN AAN...
Maart 2019
Nouriya Kaur, docent Nederlands, Edith Stein College
Wie ben je en wat doe je?
Ik werk nu sinds een jaar als docent Nederlands op het Edith Stein College. Het is een fijne school met een open cultuur. Ik krijg er veel vrijheid om mijn vak op mijn manier in te vullen. Daarnaast is er veel ruimte voor ontwikkeling, zowel vakinhoudelijk als voor mij als professional. Zo mocht ik in januari naar de ITEM, het jaarlijkse bezoek van de Lucas aan de IT-beurs in Londen.
Waarom wilde je naar de ITEM?
Ik vind het fijn om niet alleen met mijn vak bezig te zijn, maar breder te kijken. Hoe kun je je onderwijs verbeteren met ICT en hoe gebruik je het om leerlingen te inspireren en te motiveren?
Wat vond je van het bezoek?
Heel inspirerend. Tijdens het bezoek konden we sparren met onderwijsmensen onderling, van enthousiaste leraren die niet kunnen wachten om gelijk aan de slag te gaan tot meer observerende ambtenaren van het ministerie. Je kunt dan struikelblokken met elkaar bespreken, je angsten open op tafel leggen en er met elkaar naar kijken. Als je met mensen in gesprek gaat die in andere lagen van het onderwijs werken, zie je andere beweegredenen en knelpunten. Ik kwam erachter dat ik in mijn hoofd eigenlijk al zeker vijf stappen had overgeslagen. Zo besefte ik tijdens een gesprek met een Lucascollega dat de implementatie van digitale leermiddelen binnen je onderwijsinstelling inherent is aan verandermanagement. Zo had ik het niet bekeken.
Waarom is die digitalisering belangrijk?
We denken als onderwijzers dat we een keuze hebben, dat de inzet van digitale leermiddelen een optie is. Maar het is pure noodzaak. Met toenemende werkdruk en een arbeidsmarkt die vraagt om digitaal onderlegde mensen, lopen we nu al achter de feiten aan. Ik vind dat leerlingen die onze school verlaten digitalisering als onderdeel van hun leven moeten hebben. Betere vaardigheden maken ook de overstap naar vervolgopleidingen makkelijker. Leerlingen zijn gewend om op apps te drukken, dat maakt ze nog niet digitaal vaardig. De mogelijkheden van Word en Powerpoint kennen ze bijvoorbeeldd onvoldoende. In het mbo wordt van ze verwacht dat ze al dingen kunnen op dat vlak, bijvoorbeeld dat ze goede online zoekvaardigheden hebbben of fake news kunnen onderscheiden. Daarnaast biedt ICT allerlei mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Je kunt de voortgang van de leerlingen beter volgen, maatwerk bieden en de lessen meer interactief maken.
Hoe ga je het op jouw school oppakken?
Op het Edith Stein hebben we een werkgroep ICT: Diana Meijboom (docent Nederlands), Dafne de Boer (docent biologie), Michiel van Breugel (docent natuur- en scheikunde) en ik. De dynamiek binnen onze groep is geweldig: Michiel en Dafne zijn de nuchtere personen en Diana en ik zijn vooral erg enthousiast en een beetje ongedurig. We gaan onderzoeken wat er kan, bijvoorbeeld door te kijken bij scholen die al verder zijn. We gaan in gesprek met aanbieders van digitale leermiddelen en met experts die we op school uitnodigen. We hopen zo de noodzaak van digitalisering binnen school wat meer kenbaar te maken, zodat men zich zekerder voelt bij deze manier van werken. Immers, we moeten dit samen doen.
EERDERE
5
VRAGEN AAN...