Column COLLEGE VAN BESTUUR
Maart 2019
Onderwijs is werken met kinderen
Deze aflevering van LeerKracht staat in het teken van passend onderwijs. Dat is in onze KoersBeweging 2022 één van de vijf grote thema’s voor nu en straks. Lucas Onderwijs stimuleert en faciliteert onderwijs op maat, passend bij de leerling. Iedere leerling.

Dat is een grote opdracht voor ons allemaal. Passend onderwijs vraagt om structurele oplossingen, maatwerk, samenwerking en ondernemerschap. Als bestuur herkennen we dat het een ferme uitdaging kan zijn om passend onderwijs vorm te geven. Hoe kunnen we elke dag opnieuw aan ieder kind de tijd en aandacht geven die het nodig heeft, op een manier die bij hem of haar past? Ook vanuit de politiek realiseert men zich dat er knelpunten zijn en dat er andere en betere oplossingen gevonden moeten worden. Het aantal verwijzingen naar speciaal onderwijs neemt toe, ook binnen Lucas Onderwijs. Om ook in de toekomst goed onderwijs en goede zorg te kunnen blijven leveren, zijn ingrepen nodig.

Er zijn soms grote verschillen tussen scholen in de wijze waarop ze passend onderwijs kunnen en willen bieden. De realisatie van passend onderwijs krijgt structureel aandacht op verschillende niveaus binnen onze organisatie. In dit nummer van LeerKracht zien we voorbeelden van veel goede ontwikkelingen. Jessica Hendriks vertelt wat er allemaal wordt gedaan op basisschool De Regenboog: wanneer wordt overgaan tot doorverwijzen, hoe wordt er gekeken naar kinderen die bijzondere zorg nodig hebben? En dan: hoe zorg je voor een schoolorganisatie die dat alles mogelijk maakt en hoe betrek je de ouders bij het maatwerk dat geboden is? In de bijdrage over College St. Paul zien we de praktische oplossingen die worden ontwikkeld voor de situatie in de klas. Denk bijvoorbeeld aan een kleine afgeschermde ruimte voor een leerling die niet overprikkeld mag raken. Of een grote bal in plaats van een stoel voor de leerling voor wie stilzitten heel lastig is.

Binnen Lucas Onderwijs blijven wij ons overal inzetten om van passend onderwijs een succes te maken. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar we werken er hard aan en we zijn steeds op zoek naar verbetering. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarbij van groot belang, binnen onze scholen en binnen onze samenwerkingsverbanden. Zo kunnen we met elkaar de stappen blijven zetten die nodig zijn. 'Onderwijs is werken met kinderen' staat er in onze KoersBeweging 2022 boven het thema passend onderwijs. Zeker. Elke dag opnieuw, zodat we ieder kind een passende plek kunnen blijven bieden waar het zich ten volle kan ontwikkelen.

Zij is geduldig als de najaarsregen
- die blijft de hele dag –
haar klas staat vol met groene planten
en misschien hebben die het hoogste
gezag. Er is geen kind bij haar
verlegen; het kan toevallig altijd
wat het mag.
 
(Ed Leeflang, in: Soms moet het werkelijk stil zijn… Onderwijsgedichten 1591-2010, 2012)
 Ingrid de Bonth is per 1 februari 2015 vicevoorzitter van het college van bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering.
EERDERE COLUMNS