EEN JAAR VERDER
December 2018
LeerKRACHT
Enkele jaren geleden gingen scholen aan de slag met beter onderwijs via de methode LeerKRACHT van McKinsey. Bordsessies, samen lessen voorbereiden en bij elkaar kijken, vormden de kern van de nieuwe aanpak. Hoe gaat het nu? 
 
"We gaan er weer mee aan de slag", vertelt Marco Sturing, teamleider havo 3 tot en met 5 van De Populier. Bij de introductie was Marco een van de LeerKRACHT-coaches die de aanpak op Lucas-scholen introduceerde. "Ik ben erg voorstander van deze aanpak. Het is bij ons in de loop der tijd verwaterd, dat is jammer, maar wel te verklaren." De Populier groeide in de afgelopen jaren van ruim 800 leerlingen naar 1300. Daarnaast verhuisde de mavo-afdeling naar een nieuw gebouw. De school trok veel nieuw personeel aan. "Veertig procent van de docenten werkt hier drie jaar of korter. We hebben er te weinig aandacht voor gehad dat zij niet in onze cultuurverandering zijn meegenomen."
 
Wat was reden voor de school om het weer op te pakken? Sturing: "We zijn nu uitgegroeid en kunnen weer verder bouwen aan de kwaliteit. Docenten leren het meest van elkaar, maar je moet dat als school wel organiseren. We hebben nu een vast overlegmoment op dinsdagmiddag, een gezamenlijke vergadering met alle docenten. De afgelopen jaren waren we vooral bezig met praktische zaken, maar nu gaan we ook weer kijken naar het beter maken van de lessen." 
 
De Populier zocht ook weer de begeleiding van de stichting LeerKRACHT, die inmiddels een vervolgtraject heeft om scholen van het eerste uur weer op weg te helpen. Komt het veel voor dat scholen er minder aandacht aan besteden? "Het hangt van de teams af," vertelt Marco. "Sommige teams bleven trouw de lesbezoeken doen, anderen gingen weer ouderwets vergaderen. Teams bepalen zelf of ze het handhaven, maar het heeft ook met leiderschap te maken en aandacht voor de teams. Je ziet dan ook dat als mensen weggaan, er niet automatisch iemand anders de voortrekkersrol overneemt. Daar moet je aandacht voor blijven houden."
 
Inmiddels is een vierde element aan de methode toegevoegd, namelijk het gebruikmaken van de feedback van leerlingen. "Dat hebben we meteen opgepakt. Het is concreet en nuttig. We hebben een bord gemaakt waarmee de mentor aan leerlingen dingen vraagt als 'Waar loop je tegenaan?' 'Wat vind je prettig?' 'Wat is volgens jullie een goed klassenklimaat?' De resultaten, de sfeer in de klas, het werkklimaat en de lessen kunnen allemaal besproken worden. Dit leidt vaak tot doelgerichte verbeteracties. We zijn er na de zomer mee gestart en het levert al veel op."
 
Tekst Annemarie Breeve
 
EERDERE
EEN JAAR VERDER