5 VRAGEN AAN...
December 2018
Manon Hofland, groepsleerkracht De Paradijsvogel
Wie ben en wat doe je?
Ik ben groepsleerkracht op de Paradijsvogel, daar werk ik nu veertien jaar. Ik sta voor groep 8. In november bezocht ik met twee collega's een school in Litouwen.
Hoe was dat?
Dat was een interessante ervaring. Het is een arm land, maar de inwoners klagen niet, zijn trots op hun land en op ICT-gebied goed ontwikkeld. Het basis- en voortgezet onderwijs zit in Litouwen in één gebouw, tot de leerlingen vijftien jaar zijn. Op deze manier lijkt het makkelijker om de doorgaande lijn tussen basisschool en voortgezet onderwijs in de gaten te houden. Wat mij betreft zouden we in Nederland de mogelijkheden daarvoor beter kunnen benutten! Kinderen gaan er overigens pas met zeven jaar naar school en het basisonderwijs is alleen in de ochtend. Er is dan ook weinig tijd voor spelen en dat zie je aan de uitstraling van de school.
Waarom waren jullie daar?
Dat was voor ons internationale project Learn smart in Futureland van Erasmus+. Het is een project waarin vijf scholen uit vijf landen samenwerken om de 21st century skills verder te ontwikkelen. Het zijn scholen uit Frankrijk, Oostenrijk, Litouwen en Estland. En wij dus. In maart 2019 komt de hele groep bij ons op bezoek, in juni bezoeken we Oostenrijk, in oktober Estland en daarna gaan we nog naar Frankrijk. Tussen de reizen door is er veel contact ook tussen de leerlingen. We zetten technologie in om leerlingen aan de slag te laten gaan met internationalisering en 21st century skills.

Hoe ga je dat concreet toepassen in je school?
We starten binnenkort met een Litouwendag in school. Vervolgens gaan we onze drie groepen 8 voorstellen aan de leerlingen uit de andere landen en vertellen hoe deze reis is geweest. Via Skype houden de kinderen contact met elkaar, de communicatie zal in alle landen in het Engels zijn. Daarna werken we tot en met maart aan een aantal opdrachten. Iedere school maakt bijvoorbeeld een kalender met de feestdagen van dat land erin verwerkt. Op deze manier komen we erachter hun gewoontes en gebruiken zijn. Verder laten we via een digitaal boek zien wat wij allemaal op school doen rondom de kerstperiode. Dit boek vullen we de komende twee jaar met diverse gebruiken en feestdagen. Ik hoop dat de leerlingen hierdoor een mooie ervaring opdoen en veel van elkaar leren.
Wat heb je zelf opgestoken van de reis?
Het gebruik van technologie in de klas is in Litouwen vrij normaal. De Litouwse school waar we waren, maakt veel gebruik van apps die ik nog niet kende, zoals Actionbound en Multiplication Table. In elke klas hangen twee smartboards. En het gebruik van 3D-brillen in combinatie met onderwijs aan kinderen van elf tot en met vijftien jaar was nieuw voor mij. De mogelijkheden om leerstof inzichtelijk te maken, zijn daarmee gigantisch!
We hebben daarnaast veel gesproken met de leerkrachten uit de andere landen en dan merk je dat er binnen Europa best verschillen zijn in manier van lesgeven, schooltijden, omgang tussen kinderen en leerkrachten, enzovoort. Eén ding was voor alle deelnemers echt hetzelfde: de passie voor onderwijs!Tekst & foto Manon Hofland
EERDERE
5
VRAGEN AAN...