EEN JAAR VERDER
Juli 2018
Het lerarenregister
Het werd al gefluisterd, maar onlangs maakte de minister van Onderwijs het ook bekend: het lerarenregister gaat even in de ijskast. Een jaar geleden gaven voorstander Meindert de Schiffart en tegenstander Patrick Bruijstens hun mening over het register. Hoe staat het er nu voor?

"Het register is zeker nog niet van de baan, maar het zit wel in de vertraging", stelt HRM-beleidsadviseur Joost Pijpers. "De minister komt met een plan van aanpak. Alexander Rinnooy Kan is gevraagd om zich daarover te buigen. In 2007 leidde hij de Commissie Leraren, dus hij kent de voorgeschiedenis.”

Volgens Pijpers is het de afgelopen periode onvoldoende gelukt om leraren erbij te betrekken. "Er is ergens zand in de machine gekomen bij het organiseren van de betrokkenheid van de beroepsgroep zelf. Via de bonden lukt dat kennelijk niet. Ik denk dat het komend schooljaar wordt genomen om een nieuwe beleidslijn uit te werken. Tegen 1 augustus 2019 ligt er dan een nieuw idee.”

De verplichting voor leerkrachten om zich in het register in te schrijven, geldt dan voorlopig niet. Leraren die dat willen, kunnen wel alvast hun portfolio uploaden. Volgens Joost Pijpers kunnen docenten zich het beste richten op de inhoud en niet op de vorm. "Het doel is en blijft dat je je bekwaamheid bijhoudt en je blijft ontwikkelen als leraar. Daar neem je primair zelf de verantwoordelijkheid voor. Dat kun je in een register laten zien. En eigenlijk is een vrijwillig register dan een beter signaal over de eigen inzet dan een verplichte variant.”

Ondertussen stellen scholen ook een professioneel statuut op. In dit document formuleert de school hoe de zeggenschap van het team over de wettelijk vastgelegde, professionele ruimte van de leraar is belegd. Pijpers: "Schoolleiders en teams voelden zich soms wat overvallen door de verplichting om per 1 augustus 2018 een professioneel statuut klaar te hebben. Gelukkig is veel van wat er in zou kunnen komen al in schoolplannen, toetsingsplannen, teamafspraken en dergelijke aan de orde geweest. De basis ligt er dus al. Goed beschouwd: het ontbreken van een register hoeft geen leraar of team te belemmeren om zich professioneel te ontwikkelen.”

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/wet-beroep-leraar-en-lerarenregister/lerarenregister

Tekst Annemarie Breeve
EERDERE
EEN JAAR VERDER