Column COLLEGE VAN BESTUUR
Juli 2018
Druk, druk, druk
In mijn vriendenkring zit een stelletje lolbroeken, althans, dat denken ze. De cabaretscene van Philippe Geubels over onderwijs is alweer jaren oud, maar ik krijg het filmpje nog steeds tot vervelens toe gemaild. Meerdere malen ben ik ongevraagd via sociale media bij het filmpje getagd. Het kan bijna niet anders dan dat een familielid, of iemand uit uw vrienden- of kennissenkring ook u getrakteerd heeft op dit filmpje, liefst voorzien van meerdere emoticons die tot tranen toe lachen. In het filmpje gaat Geubels op humoristische wijze in op de ruime vakanties in het onderwijs en het beperkte aantal lesgebonden uren. Vooral turnleraren moeten het bij hem ontgelden. Lachen, gieren, brullen.

Veel uren maken
Dit karikaturale beeld bestaat nog altijd bij veel mensen buiten het onderwijs: relatief veel vakanties en een beperkte lestaak. Iedereen die zelf in het onderwijs werkt, weet dat de werkelijkheid een totaal andere is. Werken in het onderwijs anno 2018 is veel uren maken. Dankbaar werk, dat wel, maar alles behalve rustig. Lesvoorbereidingen, lessen, gesprekken met ouders, collega’s en leerlingen, correctiewerk, administratie, werkweken, musicals, schoolreizen en vergaderingen die met enige regelmaat tot laat in de avonduren duren. Werkdruk staat de laatste tijd weer prominent op de agenda in het onderwijs, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs.

Meer salaris
In de recent overeengekomen onderhandelaarsakkoorden voor beide onderwijssectoren krijgt werkdruk veel aandacht. In het primair onderwijs is komend schooljaar 237 miljoen euro extra beschikbaar voor het verlichten van werkdruk. Dat bedrag loopt op tot 430 miljoen euro in het schooljaar 2021-2022. Met het bereiken van een onderhandelaarsakkoord wordt er ook een nieuwe salaristabel voor het primair onderwijs voorgesteld. Daarin is een algemene loonstijging van 2,5% per 1 september 2018 verwerkt. Daarbij komt nog een eenmalige bruto-uitkering van 750 euro. Het goede van het in februari overeengekomen werkdrukakkoord is dat scholen zelf, in samenspraak met de medezeggenschapsraad, bepalen hoe zij de extra financiële middelen inzetten. Lucas Onderwijs administreert deze financiële middelen apart, zodat op schoolniveau duidelijk is hoe de extra gelden zijn ingezet.

Werkdruk
Ook in het onderhandelaarsakkoord voor het voortgezet onderwijs is aandacht voor vermindering van werkdruk. In deze sector komt echter minder extra geld beschikbaar.  De oplossing wordt gezocht in lessenreductie. De intentie is om een maximale lestaak van 750 klokuren of meer vanaf 1 augustus 2019 met 30 klokuren te verminderen. We hebben uitgerekend dat er zo 50 uur beschikbaar komt in de jaartaak die benut kan worden voor onderwijsontwikkeling, -verbreding en -verdieping. Overigens kan dat per school iets verschillen.

Het is goed dat werkdruk in zowel het primair als voortgezet onderwijs serieus op de agenda is gezet en dat de eerste stappen naar vermindering van werkdruk worden gezet. Scholen kunnen daarbij kiezen voor aanpassingen die passen bij de vraagstukken die leven in de eigen school. Tegelijkertijd moeten we nadenken hoe we de focus op het onderwijs aan leerlingen behouden en onnodige bureaucratie terugdringen, want ook dat kan bijdragen aan het verminderen van werkdruk.
Na hard werken, is het goed om uit te rusten. Met de zomervakantie voor de deur breekt weer een periode aan van rust, ontspanning en tijd voor elkaar. Het is goed om in deze periode energie op te doen voor het nieuwe schooljaar, want dan wordt het ongetwijfeld weer druk, druk, druk.   


Ewald van Vliet is per 1 januari 2014 voorzitter van het College van Bestuur van Lucas Onderwijs. Hiervoor was hij burgemeester van de gemeente Lansingerland. Ewald van Vliet werkte eerder al tien jaar voor Lucas Onderwijs.
EERDERE COLUMNS