EEN JAAR VERDER
Mei 2018
Kindcentrum BuitenRijck
Ruim een jaar geleden bezocht LeerKracht de noodlocatie van kindcentrum BuitenRijck. Hoe gaat het nu? We bellen met André Lourens, directeur van KC BuitenRijck. 
 
December 2016 was kindcentrum BuitenRijck gevestigd in twee noodlocaties met 131 leerlingen. Directeur André Lourens werkte hard aan de ontwikkeling van het kindcentrum met opvang en onderwijs voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Toen al groeide de omliggende nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten harder dan de school aan kon. "We konden niet alle kinderen uit de omgeving plaatsen. Dat is nog steeds zo", vertelt Lourens nu. "Tegen het eind van dit schooljaar tellen we 230 leerlingen, verdeeld over acht groepen. We vertellen ouders die hun kind aanmelden voor de opvang, dat we ons uiterste best doen om die doorgaande leerlijn waar te maken, maar we kunnen het niet garanderen. In augustus starten we met negen groepen, de tiende groep begint in januari 2019. Daarna kunnen er nog twee groepen bij. In dat opzicht zijn we net als elke andere nieuwbouwschool", vertelt André. "Binnen twee jaar alweer te klein."
 
In januari 2018 betrok het kindcentrum de nieuwbouw aan de Metelerkampstraat. Een enorme verbetering volgens de directeur. "We hebben veel meer ruimte nu en kunnen weer verder ontwikkelen. Je komt in zo'n noodlocatie een beetje aan het eind van wat je kunt neerzetten. Nu kunnen we het concept - een doorgaande leerlijn van nul tot twaalf jaar, met stamgroepen als basis - nog beter gaan neerzetten. In de tussentijd zijn we wel helemaal één organisatie geworden, met één visie en één team. Nu hebben we ook een personeelskamer waar iedereen samenkomt. We hebben een inpandig gymlokaal, daar zijn we heel erg blij mee. We hoeven niet meer met een groep kinderen op de fiets naar een andere plek en kunnen zelfs tweemaal per week gymles geven. De leer- en ontwikkelpleinen zien er goed uit en de groepsruimten sluiten bij die pleinen aan. En alles wordt door iedereen gebruikt, de pleinen zijn er ook voor de vso en de bso. Daarom zitten er ook volop huiselijke elementen in."

 
Een mooie vernieuwing is het toilet buiten voor de kleuters. Een detail, maar het scheelt veel. "Zo hoeven kinderen niet meer naar binnen en hoeft de leerkracht niet mee naar binnen." De school heeft ook een kindcentrumraad: de medezeggenschapsraad en de oudercommissie overleggen eerst samen en splitsen daarna op in onderwijs en opvang. "Dat werkt goed, vertelt Lourens. "Je hebt natuurlijk ook hetzelfde belang." 

 
Over een jaar verwacht de directeur meer dan driehonderd kinderen in de school te hebben, met nog eens vijftig tot zestig kinderen per dag in de opvang. "Dan kunnen we ook weer een ontwikkelstap zetten. Nu is de groei hard gegaan. Voor mensen is het soms lastig bijbenen. Steeds nieuwe kinderen, nieuwe collega's en iedereen weer meenemen in onze manier van werken. Soms moet je even een pas op de plaats maken voor je weer verder kunt." 
 
Kijk hier voor meer informatie over het kindcentrum
 
Hier lees je het eerdere artikel over kc Buitenrijck
EERDERE
EEN JAAR VERDER