De nieuwe privacywet


Je hebt er waarschijnlijk al een en ander over gehoord: vanaf 25 mei as. wordt de huidige wet bescherming persoonsgegevens (wbp) vervangen door de nieuwe Europese algemene verordening gegevensbescherming (avg).
 
Maar wat houdt deze wet nu precies in, voor jezelf, maar ook voor jouw school en de Lucas?
 
In het kort zorgt de avg onder andere voor:
  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.
En wat betekent dat nu concreet?
Een versterking en uitbreiding van privacyrechten betekent kortweg dat je meer controle krijgt over je eigen gegevens en bijvoorbeeld foto’s. Verspreiding van gegevens en beeldmateriaal mag alleen nog met expliciete toestemming. Ook mag je de toestemming altijd weer intrekken.
 
Voor jouw school betekent dit onder andere dat het publiceren van foto’s van leerlingen op bijvoorbeeld de website niet zomaar mag. Je hebt altijd toestemming van de ouders nodig.
 
Wanneer gegevens onrechtmatig worden verspreid is er sprake van een zogenoemd datalek. De organisatie is verplicht om een datalek bij de juiste instanties te melden. Het niet melden kan een boete opleveren.
 
Het is van belang dat organisaties de wetgeving goed implementeren. Een werkgroep binnen de Lucas is al geruime tijd bezig om alles gereed te maken voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet. In de afgelopen maanden zijn al meerdere presentaties geweest voor directies, ICT’ers, IB’ers en MR-leden.
 
Bij de implementatie van de AVG spelen drie aspecten een rol:
  • de bewustwording (informeren van alle medewerkers, ouders, leerlingen en externen)
  • de formele zaken (dataregister, verwerkersovereenkomsten, protocollen enz.)
  • de technische zaken (bescherming tegen aanvallen, instellingen van wachtwoorden, beveiliging in applicaties, enz.)
De werkgroep heeft een flyer ontwikkeld waarin wordt uitgelegd hoe om te gaan met persoongegevens, want het belangrijkste is dat iedere werknemer van Lucas zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot het beheren van de persoonsgegevens, en daar ook naar handelt. 
Als je vragen hebt kan je terecht bij avg@lucasonderwijs.nl.
 
 
EERDERE ITEMS

Klik hier om de afbeelding te vergroten.