Edith Stein-leerlingen geven Engelse les in het po

Mei 2018
De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs is niet voor alle leerlingen even gemakkelijk. Dat merken ook de vakdocenten Engels op het Edith Stein College. Leerlingen van het Edith Stein geven daarom extra Engelse les aan groep 7 en 8 van de Paschalisschool.
Guillaume Rossouw geeft Engels op het Edith Stein College. “Het taalniveau van brugklassers verschilt sterk, daar willen we basisscholen bij helpen. De Passchalisschool reageerde enthousiast op het idee om Edith Stein-leerlingen extra Engelse lessen te laten geven. Dat doen we nu drie jaar met succes.” De leerlingen die voor de klas staan op de Paschalisschool volgen het Versterkt Talen Onderwijs (VTO) aan het Edith Stein College. Leerlingen volgen dan een programma met extra uren Engelse les. Doel is om uiteindelijk het Anglia-diploma - een certificaat waar leerlingen op verschillende niveaus aan kunnen werken, te behalen. Guillaume Rossouw: “Daarbij hoort een maatschappelijke activiteit, wij doen dat door onze leerlingen te laten lesgeven in het basisonderwijs in groep 7 en 8. Zij verzorgen zo’n acht tot tien lessen. Samen werken we aan de voorbereiding, maar de leerlingen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de les en het lesplan. Zij beslissen wat de docent doet en wat de leerling. Ze geven elkaar tips, delen elkaars lessen, houden een logboek bij en maken een portfolio. De groepsleerkracht van de basisschool is wel altijd aanwezig wanneer de leerlingen voor de klas staan. Hij blijft natuurlijk verantwoordelijk.”
 
Aanpassen
De 15-jarige Ana Maria uit 4 vwo geeft sinds kort een uur per week Engels aan groep 7. “Ik doe het samen met een vriendin en we vonden het best spannend. We dachten dat het heel moeilijk zou zijn om dertig kinderen stil te houden. Maar het ging verrassend goed. Wat me opviel, was dat de ene leerling native speaker was en de andere echt een beginner. We hebben de les zo gemaakt dat we opdrachten per leerling kunnen aanpassen.”Die lessen maken de leerlingen van het VTO zelf. “We hebben allemaal verschillende lessen bedacht en die delen we met elkaar. Bijvoorbeeld over de Winterspelen, super heroes, animals, movies en seasons. Je kunt elke week een ander onderwerp kiezen of - zoals met de Winterspelen - wel een paar lessen vullen met een onderwerp als je dat leuk vindt. In de lessen zit van alles, zoals filmpjes, een quiz en schrijf- en leesopdrachten”, zegt Elzahra (14) uit 4 vwo die vorig jaar voor de klas stond.
 
Verbinding
Margot van Holthe, adjunct-directeur van de Paschalisschool: “Ik ben echt blij met deze samenwerking. We vinden het belangrijk om een positieve leeromgeving te creëren en ik zie dat onze leerlingen heel enthousiast reageren op deze lessen. In groep 7 krijgen de leerlingen een periode lang alleen Engels van de Edith Stein-leerlingen. De leerlingen van groep 8 krijgen naast deze extra les ook Engels van de groepsleerkracht. Wat ik zo belangrijk vind aan deze samenwerking, is dat we een verbinding leggen tussen het po en het vo. Niet alleen op gebied van onderwijs, maar ook op leerlingniveau. Onze scholieren vinden het heel leuk dat ze contact hebben met leerlingen van de middelbare school.”
 
Pabo
Guillaume Rossouw is trots op zijn VTO-leerlingen: “Dankzij deze maatschappelijke opdracht leren zij zoveel meer dan alleen lessen samenstellen. Ze leren omgaan met verantwoordelijkheid, dat zij zich bijvoorbeeld netjes moeten afmelden als ze ziek zijn, dat zij een voorbeeldrol hebben in de klas, maar ook dat zij echt een meerwaarde zijn voor een ander door kennis te delen. En wie weet maakt het leerlingen enthousiast voor het vak. Er is al een jongen na zijn examen naar de pabo is gegaan”, lacht de docent Engels.
 
Ana en Elzahra hebben andere ambities, maar dat het lesgeven hen veel positiefs heeft gebracht, beamen de meiden. Elzahra: “Je wordt er zelfverzekerder van. Je staat voor een grote groep en ze luisteren naar je. Ik heb er echt veel van geleerd, dat je bijvoorbeeld je lessen moet aanpassen aan de leerlingen. Mijn eerste les was veel te ingewikkeld.” Ook Ana is positief over het lesgeven: “Ik vind het nu veel minder eng om presentaties te geven, mijn zelfvertrouwen is er echt op vooruitgegaan.”De lessen zijn volgens Van Holthe heel verfrissend: “Jongeren spreken gewoon een andere taal en dat past weer goed bij onze leerlingen. Bovendien sluiten de lesonderwerpen goed aan omdat het thema’s zijn die veelal onder onze leerlingen leven. Wat ik ook knap vind, is dat de Edith Stein-leerlingen consequent Engels spreken en dat zij via hun thema-lessen de verschillende vaardigheden als lezen, spreken en schrijven overbrengen. Ik vind het echt een meerwaarde voor onze leerlingen.”
 
Tekst: Sietske Arkenau
Fotografie archief Edith Stein College