Column COLLEGE VAN BESTUUR
Mei 2018
De kracht van de toekomst
"In 2022 zijn al onze leerlingen in staat om zich te ontwikkelen tot wereldburgers, als kritische leden van een internationale samenleving, die samen met anderen tot creatieve oplossingen kunnen komen voor een diversiteit aan problemen." Na een fraai proces van co-creatie door medewerkers, ouders en leerlingen kwam dit doel van toekomstgericht onderwijs zo op papier in onze Koersbeweging 2022.

Debat-team
Papier is geduldig, maar in onze scholen gebéurt het! Daarom vind ik het heel waardevol om vaak en veel in onze scholen aanwezig te zijn, om te zien en te voelen wat daar speelt. Op 6 maart bezocht ik het Heldring College. 'Heldring heeft het!' luidt de trotse slogan van deze school. Tijdens mijn bezoek ervoer ik wat de school daarmee bedoelt. Ik maakte mooie lessen mee, verkende het gebouw en sprak met de directeur. Zo kreeg ik een goed beeld van de gemeenschap die deze school vormt. Er was één onderdeel dat me die zonnige ochtend ten diepste raakte, de fantastische ontmoeting met de leerlingen van het debat-team. De school ziet debatteren als een belangrijke bijdrage aan burgerschapsvorming en zegt daarover: "De school speelt een belangrijke rol bij het opvoeden van leerlingen tot goede burgers. Dat wil zeggen, mensen die verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen om bij te dragen aan een plezierige samenleving en die tegelijkertijd ervaren dat hun rol er ook werkelijk toe doet. Heldring College neemt enthousiast deel aan het jaarlijkse Haags VMBO-debat, waarbij onze leerlingen al vaak in de prijzen zijn gevallen."

Grote passie
Op 6 maart stond de debattrofee prominent op onze gesprekstafel. Ook dit jaar had Heldring weer gewonnen! Ik ontmoette twee gedreven docenten, drie trotse meiden en een enthousiaste jongen, die allemaal met grote passie over de kunst van het debatteren vertelden. Er gebeurde iets heel bijzonders. Waar we aanvankelijk met elkaar spraken over het proces, gingen we bijna ongemerkt en heel soepel over naar een daadwerkelijk debat. Zo verkenden we met elkaar allerlei aspecten van diversiteit en wat diversiteit eigenlijk betekent binnen en buiten de school. Hoe kun je respectvol omgaan met verschillen, terwijl je elkaar wel steeds blijft opzoeken? Dat dat af en toe tot 'debat-vuurwerk' leidt, is helemaal niet erg. Juist zo leer je elkaar beter begrijpen!

Ik was en ben diep onder de indruk van hoe wij die ochtend met elkaar in gesprek waren. De wijze waarop alle invalshoeken werden verkend, het werkelijk naar elkaar luisteren, het echt willen snappen wat de ander zegt, ook als je het er niet mee eens bent. Wat mooi dat dit op deze manier wordt mogelijk gemaakt. Kritische leden van een internationale samenleving, die samen met anderen tot creatieve oplossingen kunnen komen voor een diversiteit aan problemen. Ik heb ze op 6 maart ontmoet. Prachtleerlingen met de kracht van de toekomst!

Lees hier meer over de finale van het Haags VMBO-Debat!Ingrid de Bonth is per 1 februari 2015 vicevoorzitter van het college van bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering.
EERDERE COLUMNS