FOTO INZENDING
Maart 2018
Van Hofstede Praktijkschool naar Hofstede College.
.De naam van de Hofstede Praktijkschool is veranderd in Hofstede College! Het onderwijs op de school is al jaren in ontwikkeling, de school biedt naast praktijkonderwijs ook PrO+ en mbo Entree. Leerlingen en team vonden het dan ook hoog tijd voor een andere naam! En bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo.

De Hofstede bestaat al sinds 1961 en was oorspronkelijk een school voor speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen. In 1996 ontstond het praktijkonderwijs en werd dit aan de naam toegevoegd. De afgelopen jaren is het aanbod van de Hofstede uitgebreid en verrijkt: schakelklassen naar het regulier onderwijs, extra taalondersteuning, samenwerking met het ROC Mondriaan voor Entree en vele stage- en uitstroommogelijkheden.
EERDERE INZENDINGEN