COLLEGA COLUMN
Maart 2018
Lokkertje
Hoe lok je toekomstige brugklassers naar jouw school zodat het je huidige brugklassers worden?

De directeur van een toenmalige Haagse technische school was ooit eens van mening dat ook het vervolgonderwijs op de open dag van zijn school aanwezig hoorde te zijn. Omdat sommige leerlingen doorstroomden naar de Anthony Fokkerschool moest en zou er een vliegtuig in de aula van de school worden neergezet. Hij maakte gebruik van zijn technisch inzicht als voormalig bouwkundig ingenieur en liet een muur van de aula verwijderen. Vervolgens kon het vliegtuig daar worden opgebouwd en tentoongesteld. Na afloop vloog het ding de aula uit en werd de muur weer in ere hersteld.

De meeste ouders en kinderen bespreken hun schoolkeuze toch wel op verjaardagen, rond het dagelijkse ritueel bij het basisschoolpleinhek en natuurlijk op sociale media. Toch ontkomt de school er niet aan om zich naar buiten te presenteren. De rode loper wordt uitgerold, de docenten hebben hun zondagse pak aangetrokken, de ramen zijn extra gewassen, er staan bloemen waar normaal nooit bloemen staan en de leerlingen laten de resultaten zien van de door hen gevolgde spoedcursus vriendelijkheid. De markt van de verleiding is geopend: kaasblokjes bij Nederlands, stokbrood bij Frans, Engelse drop bij die andere verplichte vreemde taal  en natuurlijk kan Duits jou worst wezen.

De schone schijn van de open dag kan worden doorbroken. Bezoek de school van je keuze eens op een gewone, doordeweekse, regenachtige  schooldag - bij voorkeur aan het einde van de ochtendpauze. Het liefst onaangekondigd uiteraard. En kijk dan eens door rumoer en rotzooi heen hoe de sfeer is. Hoe sommige leerlingen gered worden door de bel.

Schoolgidsen, vergelijkende warenonderzoeken, examenresultaten, doorstroomgegevens, lesuitvaltabellen en de Elsevier kunnen cijfermatig ophoesten hoe goed of hoe slecht een school is. Maar is dit niet gewoon de oliebollentest voor onderwijsinstellingen? En als jij de oliebol gewoon oke vindt?

Door Amerikaanse jeugdseries onwijs geworden, denken pubers dat elke school menshoge kluisjes kent, net als in de film. Dat beperkt zich in werkelijkheid tot een lockertje van miniformaat. "Zullen we dan maar naar een andere school gaan kijken?"Cor Verbree (1957) is docent Nederlands op ISW Vakcollege Hoge Woerd in Naaldwijk.
EERDERE COLUMNS