Lucas Onderwijs Prijs naar Kristal en Hofstad Lyceum

Maart 2018
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Lucas Onderwijs zijn twee scholen in het zonnetje gezet. De Gender & Sexuality Alliance-groep van het Hofstad Lyceum en basisschool Het Kristal hebben voor hun inzet de Lucas Onderwijs Prijs gekregen.
"Deze prijs voor onze GSA-groep betekent erkenning en waardering voor wat leerlingen voor elkaar doen", zegt Ruud Grundeken, rector van het Hofstad Lyceum. "Het is een lastig onderwerp en wat deze leerlingen met hun inzet bereiken, is zoveel meer dan alleen een gebaar. Zij bieden in de school een veilige plek om met elkaar te praten en creëren op allerlei manieren draagvlak voor GSA. Zij maken zo het thema bespreekbaar en meer vanzelfsprekend. Dat is heel belangrijk voor ons als tolerante UNESCO-school. De Lucas Onderwijs Prijs is dan ook een hart onder de riem."


De GSA-groep van het Hofstad Lyceum

De Lucas Onderwijs Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een school, locatie, team of persoon binnen de organisatie voor een uitzonderlijke bijdrage. Naast de GSA-groep van het Hofstad Lyceum viel de protestants-christelijke basisschool Het Kristal in Rijswijk in de prijzen. Schooldirecteur Peter de Graaf is enthousiast over de toekenning: "Ik zie de prijs als een oeuvreprijs."

De Rijswijkse school kampte een paar jaar geleden met ondermaatse leerresultaten en een teruglopend aantal leerlingen. Dat had de nodige negatieve gevolgen op de financiën en het imago. "De daling was al gaande toen ik in 2011 als directeur aan de slag ging en de trend zette nog even door met als dieptepunt 135 leerlingen. De slechte naam was naar mijn idee onterecht, want het team was en is meer dan gedreven en capabel. We kregen dat jaar eenmalig een onvoldoende van de onderwijsinspectie. Dat had de nodige impact op de populatie en de naam van de school. We moesten het tij keren om sluiting te voorkomen."

Maatschappelijk gezicht
Het Kristal heeft zich op verschillende vlakken ingezet om van de school weer een goede en goed gevulde leeromgeving te maken. Een van de positieve veranderingen is volgens het juryrapport dat de school haar maatschappelijk gezicht op verschillende manieren laat zien, onder meer met de opvang van nieuwkomers. Peter de Graaf: "Als enige school in Rijswijk geven wij sinds 2015 les aan kinderen die vanuit het buitenland hier zijn komen wonen. Het zijn veelal kinderen uit oorlogsgebieden, zoals Syrië en Eritrea. Sinds dit jaar hebben we echter ook meer kinderen uit andere landen, waaronder China, Colombia en Spanje. Deze leerlingen zitten een jaar in een van de twee Wereldgroepen en krijgen intensief les in de Nederlandse taal. Daarna kunnen zij doorstromen naar de reguliere groepen."

Taalles voor ouders
De ouders letterlijk van het schoolplein naar binnenhalen, is volgens De Graaf een andere manier waarop de school haar maatschappelijke kant toont. "Drie ochtenden in de week kunnen zij met elkaar koffiedrinken in de door ouders ingerichte woonkamer. Zo versterk je de band onderling, vang je sneller signalen op als er iets speelt en ontstaan nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld de wekelijkse taalles voor ouders die net in Nederland wonen en voor ouders die nog moeite hebben met de taal. Een leerkracht van de school heeft het opgezet en een leraar Nederlands van het ROC Mondriaan verzorgt de les."

Ouder-kind-leerkrachtgesprekken
Ook worden ouders intensief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en het reilen en zeilen op school. "We voeren een aantal keer per jaar ouder-kind-leerkrachtgesprekken. Vanaf groep 4 is het kind er zelf bij en praat de groepsleerkracht in principe met en niet over het kind. De eerste keer aan het begin van het schooljaar is het een kennismakingsgesprek, na de herfstvakantie volgt het voortgangsgesprek dat het herfstrapport vervangt. De resterende gesprekken zijn rapportgesprekken. Deze aanpak wordt heel positief ontvangen, de kinderen en hun ouders voelen zich echt gehoord en het stimuleert de betrokkenheid."


Het Kristal

Een andere manier om de ouders te horen en te betrekken zijn de vier algemene ouderavonden in het jaar. "Elke bijeenkomst heeft een thema en is interactief. We zijn dus niet alleen informatie aan het zenden. Het kan bijvoorbeeld over de cito-toets gaan of tabletonderwijs. Maar we betrekken de ouders ook bij andere dingen binnen de school, zoals het schilderen van de binnenkant van het gebouw waardoor het veel lichter en opgeruimder is, de herinrichting van het schoolplein met nieuwe speeltoestellen en de nieuwe schoolnaam. Bij dat laatste hebben we trouwens ook de leerlingen om hun mening gevraagd. Zij mochten allemaal aangeven wat zij graag wilden doen op het schoolplein en welke naam bij de school zou passen", zegt Peter de Graaf.

Beste Rijswijkse school
Dankzij de intensieve inzet van Peter de Graaf en zijn team is Het Kristal uit een diep dal geklommen. "We gaan in maart een extra kleutergroep starten. We hebben namelijk heel wat extra aanmeldingen. Momenteel is het leerlingenaantal gestegen naar 214 en zijn we financieel op orde. We scoren ook al twee jaar op rij het hoogste cijfer in Rijswijk in het vergelijkingsonderzoek van RTL-nieuws naar de eindtoetsen op basisscholen", zegt de directeur trots.

De Lucas Onderwijs Prijs is de kers op de taart, Peter de Graaf: "Ik ben een bescheiden figuur, ik treed niet snel op de voorgrond. De prijs maakt het extra leuk om als mens en als school - want het is een prijs voor het hele team - in het zonnetje gezet te worden. Het is een waardering voor het harde werken. We zijn van bergafwaarts naar bergopwaarts gegaan. Het is mooi dat het gezien en op deze manier gewaardeerd wordt."


Tekst Sietske Arkenau 
Fotografie Lou Wolfs