FOTO INZENDING
December 2017
Maxima bezoekt Hofstad Lyceum op Paarse Vrijdag!
Hare Majesteit Koningin Máxima bracht op 8 december - Paarse Vrijdag - een werkbezoek aan het Hofstad Lyceum in Den Haag. Het bezoek stond in het teken van de Gender & Sexuality Alliance (GSA). GSA’s zijn jongerengroepen die met steun van het COC werken aan een lhbti-vriendelijk klimaat op school. Lhbti staat voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse personen. Koningin Máxima sprak op school met twintig leerlingen van het GSA-netwerk over hoe het is om lhbti te zijn. Ze gaven korte presentaties over hun activiteiten zoals het organiseren van acties tegen pesten, het geven van voorlichting, maar ook hoe je kunt opkomen voor elkaar.

Met de rector, docenten en leerlingen sprak Koningin Máxima over Hofstad Lyceum. Hofstad Lyceum is een UNESCO-school, een school waar waarden als verdraagzaamheid, solidariteit en verbondenheid hoog in het vaandel staan. Om dit te onderstrepen werd bij aanvang van het bezoek stilgestaan bij de Tolerantiezuil van het Hofstad Lyceum. Deze zuil staat symbool voor het feit dat zowel leerlingen als medewerkers zich actief inzetten voor onderlinge verdraagzaamheid. De zuil is ontworpen door de Duitse kunstenaar Karl Martin Hartmann die het initiatief nam een internationaal netwerk van tolerante scholen op te zetten.

EERDERE INZENDINGEN