CultuurSchakel verbindt onderwijs en cultuur

Oktober 2017
Wil je als Haagse school meer investeren in cultuuronderwijs, dan is CultuurSchakel een goede partner. De stichting koppelt onderwijs en de culturele sector in de stad. Bente Hal, beleidsmedewerker van CultuurSchakel: “Cultuur draagt bij aan de totale ontwikkeling van het kind. Iets waar scholen steeds meer aandacht voor hebben.”
Na bijna 42 dienstjaren in het basisonderwijs, waarvan een groot deel bij Lucas Onderwijs, maakte Bente Hal afgelopen juni de overstap naar CultuurSchakel. “Ik ben heel lang vanuit het onderwijs bezig geweest met kunst en cultuur en nu doe ik dat vanaf de andere kant als beleidsmedewerker Cultuuronderwijs op zijn Haags. De passie blijft dezelfde: schoolgaande kinderen op een mooie manier in aanraking brengen met kunst en cultuur.”
 
Cultuur is hot
Bente Hal is een enthousiaste promotor van kunst- en cultuuronderwijs: “Het draagt bij aan een mooiere wereld met zelfbewuste en tolerante burgers. Cultuur verbindt en brengt samen. En het tij zit mee, kunst en cultuur is momenteel hot. De overheid en de gemeente Den Haag investeren al een aantal jaren in cultuur(onderwijs), onder andere via subsidies aan CultuurSchakel waarvan scholen weer profiteren. Het gaat in het onderwijs namelijk niet langer alleen om een hoge Cito-score, maar ook om een bredere ontwikkeling van kinderen en de ontplooiing van hun kwaliteiten en talenten. Thema's als persoonlijk welbevinden en talentontwikkeling zijn steeds belangrijker binnen de samenleving. Met ons programma – waarin de 21st century skills ook zijn verwerkt - dragen we daaraan bij. Het aantal scholen dat met ons wil samenwerken groeit gestaag.”


Een ballerina bezoekt basisschool De Grote Beer

Haagse scholen kunnen bij CultuurSchakel terecht voor het totaalpakket Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH). Voor leerlingen in het basisonderwijs zijn er leerlijnen ontwikkeld waarin thema’s als onze stad, identiteit, utopie en verhalen worden gecombineerd met disciplines als muziek, beeldende kunst, architectuur & vormgeving, literatuur, dans, cultureel erfgoed, theater en mediacultuur. De groepsleerkrachten gaan zelf met de leerlijnen en thema’s in de klas aan de slag, met gebruik van de gr­­atis lesmaterialen. Het lespakket biedt ook de mogelijkheid een kunstenaar in de klas uit te nodigen of een bezoek aan een atelier of theater te brengen.
 
Aan de slag
CultuurSchakel biedt ondersteuning aan scholen die ermee aan de slag gaan. Bente Hal: “Onze deskundigen kunnen een startbijeenkomst verzorgen en verschillende workshops geven aan docenten om te leren hoe zij cultuuronderwijs in de klas kunnen vormgeven. En als een team meteen beeldende kunst wil oppakken, komt er een trainer langs vanuit die discipline. Hulp in bijvoorbeeld de onderbouw of in groep zeven kan natuurlijk ook. Scholen die planmatig gaan werken met Cultuuronderwijs op zijn Haags, kunnen bij ons een subsidie aanvragen. Daarmee kunnen ze voor maximaal 120 uur een schoolmedewerker uitroosteren om het cultuuronderwijs op de school in de steigers te zetten.”
 
Cultuurcoaches
Bij de stichting werkt een aantal cultuurcoaches die elk een of meerdere stadsdelen in hun portefeuille hebben en de scholen in dat deel kunnen ondersteunen. “Zij adviseren scholen over cultuuronderwijs, helpen – als daar behoefte aan is – bij het ontwikkelen van visie en beleid en adviseren over passende activiteiten en subsidieaanvragen. Ook kunnen zij de scholen, de culturele sector en de kunstenaars met elkaar verbinden. De cultuurcoach onderstreept daarnaast in de gesprekken met de scholen het belang van de aanwezigheid van een interne cultuurcoördinator. Als je een onderwerp niet bij de directie en een functionaris belegt, wordt het nooit opgenomen in de beleidscyclus van de school”, aldus Bente Hal.
 
Haagse Ladekast
Een van de mooie elementen van Cultuuronderwijs op zijn Haags is de Haagse Ladekast. In de online ladekast zitten 128 projecten die leerlijnen, thema’s en disciplines combineren. Voor elke groep in het basisonderwijs is er een gevarieerd aanbod. Zoals het literatuurproject ‘wonen in gedichten’ voor groep 7-8, het dansproject ‘op naar het strand’ voor groep 1-2 of bijvoorbeeld het mediacultuurproject ‘mijn milieubot’ voor groep 5-6. Online staan er per project een beschrijving voor de leerkracht, filmpjes en handige tools. Bente Hal: “Wij faciliteren en bieden scholen alles wat nodig is om hun leerlingen gevarieerd cultuuronderwijs te bieden. Maar het is de leerkracht die kunst en cultuur in de klas tot leven moet brengen.”Tekst: Sietske Arkenau
Fotografie archief Cultuurschakel